Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag Roelof,

Roelof Everts wrote on 27-07-18 13:47:
Bedankt Cor, dat heeft me geholpen, ...
Fijn dat te lezen.

ik heb een query aangemaakt, maar de uikomst kan bestaan uit meer dan
100 regels hoe krijg ik die in de spreadsheet netjes op 1 pagina dus
meerdere kolommen naast elkaar ipv 1 kolom die doorloopt naar de
volgende pagina?

- Je kunt een afdrukbereik maken van één kolom, en dan bij de
pagina-eigenschappen met de schaling aanpassen... maar dat resulteert in
een één kolom, smaller zodat de lengte niet over één pagina gaat.
- Bij Afdrukken kun je ook instellen dat er méér pagina's op één A4
komen. Ook niet twee kolommen naast elkaar ;)
- Misschien is het handiger om Miep knippen en plakken te leren.
- Natuurlijk kun je met een macro wat regelen, maar LibreBasic heeft een
steile startcurve, zegt men ;)

vr. groet
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.