Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hoi Roelof,Daarvoor heb je toch geen database nodig? Wat ik zou doen: importeer het .csv-bestand in 
een spreadsheet, laat eventueel de kolommen weg die de 'willekeurige tiepmiep' niet nodig heeft, en 
je hebt je lijstje.AdVon:Roelof Evertsr.everts@leeslandschoonebeek.nlGesendet:26.07.2018 
15:22An:users@nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-users] LISTING
Heren,ik zit te broeden op een lijstje dat ik graag wil hebben,ons bedrijfspakket maakt een keurige 
dump naar een csv bestand voor een<br>mailmerge, ik selecteer de abonnees en doe de dump, 
vervolgenspersonaliseer ik een standaardbrief(mergen), maar nu komt mijn vraag: de<br>brieven komen 
er keurig uit maar als klap op de vuurpijl wil ik graageen lijstje hebben met enkel de 
abonneenummers (die in het csv bestandjestaan) kan ik die ook middels 1 standaard brief uit 
dezelfde databasehalen?Ik begrijp wel hoe ik die uit het csv bestand moet halen maar 
eenwillekeurige tiepmiep die dagelijks de post doet moet het kunnen doen,vandaar de vraagIk snap 
het merge principe, maar ik wil alle abonneenummers graag onderelkaar / naast elkaar op 1 
velletje.groet,Roelof Everts--Unsubscribe instructions: E-mail 
tousers+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + 
more:https://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList 
archive:https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/Privacy 
Policy:https://www.documentfoundation.org/privacy
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.