Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Heren,

ik zit te broeden op een lijstje dat ik graag wil hebben,

ons bedrijfspakket maakt een keurige dump naar een csv bestand voor een mailmerge, ik selecteer de abonnees en doe de dump, vervolgens personaliseer ik een standaardbrief(mergen), maar nu komt mijn vraag: de brieven komen er keurig uit maar als klap op de vuurpijl wil ik graag een lijstje hebben met enkel de abonneenummers (die in het csv bestandje staan) kan ik die ook middels 1 standaard brief uit dezelfde database halen?

Ik begrijp wel hoe ik die uit het csv bestand moet halen maar een willekeurige tiepmiep die dagelijks de post doet moet het kunnen doen, vandaar de vraag

Ik snap het merge principe, maar ik wil alle abonneenummers graag onder elkaar / naast elkaar op 1 velletje.


groet,


Roelof Everts


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.