Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag Roelof,

Roelof Everts wrote on 26-07-18 14:15:

ons bedrijfspakket maakt een keurige dump naar een csv bestand voor een
mailmerge, ik selecteer de abonnees en doe de dump, vervolgens
personaliseer ik een standaardbrief(mergen), maar nu komt mijn vraag: de

Prima duidelijk.

brieven komen er keurig uit maar als klap op de vuurpijl wil ik graag
een lijstje hebben met enkel de abonneenummers (die in het csv bestandje
staan) kan ik die ook middels 1 standaard brief uit dezelfde database
halen?

Ligt een beetje aan het formaat van de lijst.
Je kunt etiketten doen met etiketten van één regel hoog..
Je kunt ook uit een gegevensbron naar Calc slepen: rijen, kolommen, hele
source. (Let op: dit crasht in 6.0.1 en 6.1.0).

Je kunt in Calc ook verbinding maken met gegevensbronnen..

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation
- eigenaar Nou&Off - www.nouenoff.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.