Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Paul,

Macro's staan in Calc qua Beveiliging standaard op Hoog ingesteld, waardoor alleen macro's worden 
uitgevoerd die zijn ondertekend door vertrouwde bronnen. Excel wordt niet gezien als een vertrouwde 
bron. Wil je de macro's toch te zien krijgen dan zal de Beveiliging omlaag moeten brengen door op 
de Menubalk van Calc te kiezen voor Extra > Opties > Beveiliging > Macrobeveiliging en in dat 
venster de Beveiliging in te stellen op Medium of Laag.
De macro's zijn zichtbaar te maken door op de Menubalk Extra > Macro's > Macro's bewerken te 
selecteren. Zoek in het dialoogvenster dat opent het Excel-bestand en klik op het plusteken voor 
dit bestand. Klik dan op het plusteken voor VBAProject en vervolgens op het plusteken voor Modules 
en indien nodig op het plusteken voor Module 1, Module 2 enz. Selecteer dan een van de aanwezige 
macronamen.
Overigens als het Excel-bestand macro's bevat en wordt geopend dan wordt dat voor dat het werkblad 
in Calc wordt geopend weergegeven in een waarschuwingsvenster.

Hopelijk kom je hiermee verder.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Paul Strucks [mailto:strucks@xs4all.nl] 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 00:04
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Macros in oude excel sheets

In Calc kan ik oude excel sheets (xls of xlsm) openen, maar ik krijg geen macro te zien die er wel 
inzit.
Ik had me voorgesteld om een aantal VBA macros om te zetten naar de Basic OO versie in LibreOffice, 
zodat die weer bruikbaar zijn.
Is er een mogelijkheid om die macros te zien/printen, of moet ik toch terug naar Excel om de source 
van de macro te vinden?
Dank voor de suggestie.
--
Groet,
*/Paul Strucks/*
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.