Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

Paul Strucks wrote on 25-07-18 00:04:
In Calc kan ik oude excel sheets (xls of xlsm) openen, maar ik krijg
geen macro te zien die er wel inzit.

Je kijkt via Extra > Macro's > Macro's beheren > ... Basic ?

Wat ook voorkomt: dat er lege macro-modules in de documenten zitten. Dan
denk je dat er code in zit, maar dat is niet (meer) het geval :)

Ik had me voorgesteld om een aantal VBA macros om te zetten naar de
Basic OO versie in LibreOffice, zodat die weer bruikbaar zijn.
Is er een mogelijkheid om die macros te zien/printen, of moet ik toch
terug naar Excel om de source van de macro te vinden?

Je moet de macro's gewoon zien.

En als je bovenin een module zet:
 Option VBASupport 1
wordt de VBA code ook nog zoveel mogelijk uitgevoerd.

Nota bene: recent heb ik werk aan de code gezien om eventuele
wijzigingen die je maakt, bij het opslaan zo weg te schrijven dat
Microsoft-applicaties er ook weer wat mee kunnen.
Maar dit is Work In Progress - en ik weet zo niet wat de status is.

vr. groet,
Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- Member The Document Foundation

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.