Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Werken met
Tekst (geavanceerd)' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden uitgebreidere tekstbewerkingen beschreven. Zo wordt
uitgelegd hoe u de ingebouwde taalhulpmiddelen en opmaakprofielen kunt
gebruiken om bij meerdere talen in één document de juiste spellingscontrole
toe te passen. Ook kunt u zoeken en vervangen gebruiken om te zoeken naar
bijvoorbeeld alinea-opmaakprofielen en deze eventueel door een andere te
vervangen. En u kunt gebruik maken van de optie ‘Wijzigingen bijhouden’.
Erg handig als verschillende auteurs elkaar werk nalezen en de eventuele
wijzigingen zichtbaar te maken. Ook wordt het gebruik van bijvoorbeeld
voet- en eindnoten beschreven. En daarnaast nog het gebruik van
kruisverwijzingen en hyperlinks en het verschil hiertussen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.