Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


 Met dank aan Henk van der Burg en Leo Moons.

Op 28 juli 2018 om 08:59 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Werken met
Tekst (geavanceerd)' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden uitgebreidere tekstbewerkingen beschreven. Zo
wordt uitgelegd hoe u de ingebouwde taalhulpmiddelen en opmaakprofielen
kunt gebruiken om bij meerdere talen in één document de juiste
spellingscontrole toe te passen. Ook kunt u zoeken en vervangen gebruiken
om te zoeken naar bijvoorbeeld alinea-opmaakprofielen en deze eventueel
door een andere te vervangen. En u kunt gebruik maken van de optie
‘Wijzigingen bijhouden’. Erg handig als verschillende auteurs elkaar werk
nalezen en de eventuele wijzigingen zichtbaar te maken. Ook wordt het
gebruik van bijvoorbeeld voet- en eindnoten beschreven. En daarnaast nog
het gebruik van kruisverwijzingen en hyperlinks en het verschil hiertussen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.