Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Fred,

Ik heb dit even getest onder Linux Mint met LO versie 6.0.3.5 en daar doet zich dit probleem niet 
voor.
Mogelijk dat de aangedragen oplossing door Kees (gebruikersprofiel resetten) wel een oplossing 
biedt.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: zaterdag 28 juli 2018 09:05
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] geen raster in draw

Dag Fred

Ik weet niet of dit probleem al opgelost is en ik kan je er ook geen antwoord op geven, maar vaak 
helpt het om het gebruikersprofiel te resetten.
Misschien kun je dat eens proberen.

Groetjes, Kees

Op 24 juli 2018 om 09:04 schreef Fred <fred.d@xs4all.nl>:

Beste,

Ik kan in een nieuw aan te maken document met draw van LO Versie: 
5.2.7.2 onder Linux geen raster zichtbaar krijgen.

De knop 'Raster tonen' heeft niet het gewenster resultaat en onder
extra>opties staat 'vangen aan raster' en 'zichtbare raster' beide
aangevinkt.
Ik weet niet of ik zelf ergens iets in de instellingen verknoeit heb, 
maar de knop 'herstel' brengt ook geen oplossing.

Fred


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.