Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste gebruikers,

Inmiddels is release kandidaat 2 van LibreOffice 6.1 beschikbaar op de
pagina met ontwikkelversies.
Zie https://nl.libreoffice.org/download/ontwikkelaarsversies/

Het is kort dag voor de release - over een week of twee - maar als er
heel belangrijke fouten worden gevonden, worden die nog voor de
uiteindelijke release gerepareerd. En andere fouten natuurlijk ook, maar
later :)

Wat er aan nieuws is in de 6.1 .. ? Een (nagenoeg) compleet overzicht
vind je hier: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1

plezier && succes met het testen,

Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.