Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer versie 5.4 is het hoofdstuk 'Formulieren
in Writer' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een formulier kunt maken in Writer.
Zo worden de werkbalken die hiervoor nodig zijn beschreven en de diverse
hulpmiddelen hiervan uitgelegd. Daarna worden de diverse
besturingselementen voor formulieren beschreven en het doel hiervan. Dan
wordt met een eenvoudig voorbeeld het ontwerpen en bouwen van een formulier
beschreven. Vervolgens wordt uitgelegd hoe u een formulier voor een
gegevensbron kunt maken en deze kunt gebruiken om deze gegevensbron te
vullen. Als laatste wordt nog uitgelegd hoe u besturingselementen kunt
opmaken, het document alleen-lezen kunt maken (met uitzondering van de
besturingselementen), waarbij verschillende rechten kunnen worden ingesteld.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.