Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hi Anton

Je schrijft dat het op je desktop goed is en op je laptop niet.
Dan moeten we het dus zoeken in de instellingen van je laptop.
Heb je al geprobeerd je profiel te resetten?

Groeten, Kees

P.s. in hoofdletters schrijven lijkt op schreeuwen en dat doe je meestal
als je niet tevreden bent met de reacties. Misschien bedoelde je het niet
zo, maar liever niet doen.

Op zo 15 jul. 2018 10:58 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Wat gebeurt er als je LibreOffice in "Veilige Mode" opstart? Deze optie
kan je in het Help menu vinden.
Waneer je LibreOffice in veilige mode opstart wordt tijdelijk het
profiel uitgeschakeld.

Groet,

Rob


On 14-07-18 12:23, Anton van Mil wrote:
Dag Henk en alle andere
      gebruikers,


Zoals ik al eerder meldde:
      het is een ALGEMEEN probleem voor ALLE NEGATIEVE getallen. Het
      heeft NIETS met de cel-eigenschappen te maken. Het vakje voor
      "Negatieve getallen rood" is WEL DEGELIJK
    AANGEVINKT. Dit moge ook blijken uit mijn tekst hieronder en de
    aangehaalde maskers.


ALLENEGATIEVE GETALLEN INALLESPREADSHEETS,
    DIE IKOP MIJN LAPTOPOPEN, VERTONEN HET ZELFDE BEELD. Op
    mijn desktop, waar ik ook onder W10 de zelfde LO versie gebruik
    worden de negatieve getallen netjes in het rood gedisplayed.


Nog steeds ben ik in de markt voor de juiste oplossing.


Vriendelijke groeten, Anton van Mil.
Op 13-7-2018 om 21:43 schreef H.C. van
    der Burg:
Hallo Anton,


Mogelijk dat in het dialoogvenster Cellen opmaken voor "Negatieve
getallen rood" het vak NIET is aangevinkt. In dat geval wordt ondanks het
standaardmasker de getalnotatie in zwart weergegeven.


Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anton van Mil [mailto:a.vanmil@upcmail.nl]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 21:12
Aan:users@nl.libreoffice.orgOnderwerp: Re: [nl-users] Calc: negatieve
getallen niet in rood op het scherm


Dag Leo en Kees,Dank je wel voor jullie reacties.Helaas werkt de door
jullie voorgestelde oplossing in die zin
     niet. Wel wordt de waarde in het venster "Cellen opmaken" in het
     vak aan de rechterkant in het rood getoond, maar de waarde in de
     uiteindelijke cel blijft zwart (zie onderstaand voorbeeld:Mijn
probleem heeft betrekking op het
     gehele spreadsheet en niet alleen op bepaalde individuele cellen
     of ranges van cellen.Nogmaals mijn dank. Ik blijf hoop
houden!Vriendelijke groeten,Anton.Op 12-7-2018 om 20:41 schreef Anton van
    Mil:
Dag LO medegebruikers,In Calc staat de negatieve getallen op één van
mijn pc's
   sinds korte tijd niet meer in het rood. Voordien was dit wel het
   geval. Waar of wat ik heb gewijzigd? Geen enkel idee!!Mijn pc is
uitgerust met W10 en LO versie 6.0.4.2.Ik gebruik meerdere standaard
maskers:[$€-413]
    #.##0,00;[RED][$€-413] #.##0,00- en 0;[RED]-0
    en [$€-413] 0;[RED][$€-413] 0- en 0%;[RED]-0%.Alle getallen in de
spreadsheets worden nu gedisplyed in de
    standaardkleur zwart.
    Wanneer ik in de LO opties, LO Calc -Beeld de optie
    "Waardemarkering" aanvink, verschijnen de formulevelden in het
    groen, de numerieke waarde-velden in blauw (ook alle negatieve
    velden). Dat is dus niet de oplossing. Maar wat wel ...? Tot voor
    kort was alles "zoals het hoort". Waardoor deze situatie is
    ontstaan is mij een raadsel.Alvast bedankt voor het meedenken. Ik
houd me voor de oplossing
    aanbevolen!Vriendelijke groeten,Anton van Mil.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.