Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag LO medegebruikers,In Calc staat de negatieve getallen op één van mijn pc's
  sinds korte tijd niet meer in het rood. Voordien was dit wel het
  geval. Waar of wat ik heb gewijzigd? Geen enkel idee!!Mijn pc is uitgerust met W10 en LO versie 
6.0.4.2.Ik gebruik meerdere standaard maskers:[$€-413]
   #.##0,00;[RED][$€-413] #.##0,00- en 0;[RED]-0
   en [$€-413] 0;[RED][$€-413] 0- en 0%;[RED]-0%.Alle getallen in de spreadsheets worden nu 
gedisplyed in de
   standaardkleur zwart.
   Wanneer ik in de LO opties, LO Calc -Beeld de optie
   "Waardemarkering" aanvink, verschijnen de formulevelden in het
   groen, de numerieke waarde-velden in blauw (ook alle negatieve
   velden). Dat is dus niet de oplossing. Maar wat wel ...? Tot voor
   kort was alles "zoals het hoort". Waardoor deze situatie is
   ontstaan is mij een raadsel.Alvast bedankt voor het meedenken. Ik houd me voor de oplossing
   aanbevolen!Vriendelijke groeten,Anton van Mil.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.