Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anton, dit kan je doen door de <CTRL> toets in te drukken en dan
toets 1 dan krijg je onderstaand window zie rode aanduiding en pijl


Vrede en alle goeds, en vriendelijke groet, Kees
[image: qrcode]
  eigen website  DG Feanwâlden

t::  0511 464816
m:  0653 906756
e:  kees@haremaker.nl
e:  cjhharemaker@gmail.com
w.  www.haremaker.nl
Denk aan het milieu alvorens te printen / Before printing think of the
environment

Op 12 juli 2018 om 20:41 schreef Anton van Mil <a.vanmil@upcmail.nl>:

Dag LO medegebruikers,In Calc staat de negatieve getallen op één van mijn
pc's
  sinds korte tijd niet meer in het rood. Voordien was dit wel het
  geval. Waar of wat ik heb gewijzigd? Geen enkel idee!!Mijn pc is
uitgerust met W10 en LO versie 6.0.4.2.Ik gebruik meerdere standaard
maskers:[$€-413]
   #.##0,00;[RED][$€-413] #.##0,00- en 0;[RED]-0
   en [$€-413] 0;[RED][$€-413] 0- en 0%;[RED]-0%.Alle getallen in de
spreadsheets worden nu gedisplyed in de
   standaardkleur zwart.
   Wanneer ik in de LO opties, LO Calc -Beeld de optie
   "Waardemarkering" aanvink, verschijnen de formulevelden in het
   groen, de numerieke waarde-velden in blauw (ook alle negatieve
   velden). Dat is dus niet de oplossing. Maar wat wel ...? Tot voor
   kort was alles "zoals het hoort". Waardoor deze situatie is
   ontstaan is mij een raadsel.Alvast bedankt voor het meedenken. Ik
houd me voor de oplossing
   aanbevolen!Vriendelijke groeten,Anton van Mil.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.