Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Wat gebeurt er als je LibreOffice in "Veilige Mode" opstart? Deze optie kan je in het Help menu vinden. Waneer je LibreOffice in veilige mode opstart wordt tijdelijk het profiel uitgeschakeld.

Groet,

Rob


On 14-07-18 12:23, Anton van Mil wrote:
Dag Henk en alle andere
      gebruikers,


Zoals ik al eerder meldde:
      het is een ALGEMEEN probleem voor ALLE NEGATIEVE getallen. Het
      heeft NIETS met de cel-eigenschappen te maken. Het vakje voor
      "Negatieve getallen rood" is WEL DEGELIJK
    AANGEVINKT. Dit moge ook blijken uit mijn tekst hieronder en de
    aangehaalde maskers.


ALLENEGATIEVE GETALLEN INALLESPREADSHEETS,
    DIE IKOP MIJN LAPTOPOPEN, VERTONEN HET ZELFDE BEELD. Op
    mijn desktop, waar ik ook onder W10 de zelfde LO versie gebruik
    worden de negatieve getallen netjes in het rood gedisplayed.


Nog steeds ben ik in de markt voor de juiste oplossing.


Vriendelijke groeten, Anton van Mil.
Op 13-7-2018 om 21:43 schreef H.C. van
    der Burg:
Hallo Anton,


Mogelijk dat in het dialoogvenster Cellen opmaken voor "Negatieve getallen rood" het vak NIET is 
aangevinkt. In dat geval wordt ondanks het standaardmasker de getalnotatie in zwart weergegeven.


Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anton van Mil [mailto:a.vanmil@upcmail.nl]
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 21:12
Aan:users@nl.libreoffice.orgOnderwerp: Re: [nl-users] Calc: negatieve getallen niet in rood op het 
scherm


Dag Leo en Kees,Dank je wel voor jullie reacties.Helaas werkt de door jullie voorgestelde oplossing 
in die zin
     niet. Wel wordt de waarde in het venster "Cellen opmaken" in het
     vak aan de rechterkant in het rood getoond, maar de waarde in de
     uiteindelijke cel blijft zwart (zie onderstaand voorbeeld:Mijn probleem heeft betrekking 
op het
     gehele spreadsheet en niet alleen op bepaalde individuele cellen
     of ranges van cellen.Nogmaals mijn dank. Ik blijf hoop houden!Vriendelijke 
groeten,Anton.Op 12-7-2018 om 20:41 schreef Anton van
    Mil:
Dag LO medegebruikers,In Calc staat de negatieve getallen op één van mijn pc's
   sinds korte tijd niet meer in het rood. Voordien was dit wel het
   geval. Waar of wat ik heb gewijzigd? Geen enkel idee!!Mijn pc is uitgerust met W10 en LO 
versie 6.0.4.2.Ik gebruik meerdere standaard maskers:[$€-413]
    #.##0,00;[RED][$€-413] #.##0,00- en 0;[RED]-0
    en [$€-413] 0;[RED][$€-413] 0- en 0%;[RED]-0%.Alle getallen in de spreadsheets worden nu 
gedisplyed in de
    standaardkleur zwart.
    Wanneer ik in de LO opties, LO Calc -Beeld de optie
    "Waardemarkering" aanvink, verschijnen de formulevelden in het
    groen, de numerieke waarde-velden in blauw (ook alle negatieve
    velden). Dat is dus niet de oplossing. Maar wat wel ...? Tot voor
    kort was alles "zoals het hoort". Waardoor deze situatie is
    ontstaan is mij een raadsel.Alvast bedankt voor het meedenken. Ik houd me voor de oplossing
    aanbevolen!Vriendelijke groeten,Anton van Mil.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.