Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Calc gebruikers,
tot kort geleden gebruikte is Excel voor mijn planning werkzaamheden. Nu overgestapt op Calc. Het is nog even wennen, vooral de namen van de functies, maar alles moet stap voor stap goed komen. Mijn grootste probleem is tot nu eigenlijk de macro's. Daar moet ik nog wat op verzinnen..............
Nu even een urgent ander probleempje:
Soms moet je in een oud spreadsheet wat aanpassen. Het is dan nuttig te kunnen zien of een cel ergens in een formule wordt gebruikt?
Bestaat die optie in Calc?
--
Met dank en groet,
*/Paul Strucks/*
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.