Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op maandag 9 juli 2018 15:00 schreef Kees Kriek:

Voor de functies is er een mooi werkdocument.
Dit staat op ODF-Athors in de map werkdocumenten.
Hierin staan de functies van Excel (Engels en Nederlands) en de
vervangende functie hiervoor in Calc.
Dit is de link naar het bestand:
https://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/werkdocumenten/functies-in-calc-2017-05-21/view

Die is kennelijk gebaseerd op de lijst die ik op 20 mei 2016 heb gestuurd.
Maar er zijn nogal wat fouten ingeslopen: bij het verticaal zoeken zijn de dollartekens vergeten.
Dat het meestal goed gaat komt doordat beide lijsten alfabetisch staan.
Namen met een spatie erachter worden niet gevonden.
Vreemd dat er op het eerste tabblad minder functies staan dan op het laatste.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.