Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,

Ik weet niet of er een geavanceerde methode is, maar je kan ook het volgende doen.
Formule begint altijd met een '=' , waardoor je met zoekfunctie hierop kan zoeken.

Mogelijk heb je hier wat aan.

groet Frank

Sent from mobiel

-----Original Message-----
From: Paul Strucks <strucks@xs4all.nl>
To: users@nl.libreoffice.org
Sent: ma, 09 jul. 2018 13:54
Subject: [nl-users] cel gebruik

Beste Calc gebruikers,
tot kort geleden gebruikte is Excel voor mijn planning werkzaamheden. Nu 
overgestapt op Calc.
Het is nog even wennen, vooral de namen van de functies, maar alles moet 
stap voor stap goed komen.
Mijn grootste probleem is tot nu eigenlijk de macro's. Daar moet ik nog 
wat op verzinnen..............
Nu even een urgent ander probleempje:
Soms moet je in een oud spreadsheet wat aanpassen. Het is dan nuttig te 
kunnen zien of een cel ergens in een formule wordt gebruikt?
Bestaat die optie in Calc?
-- 
Met dank en groet,
*/Paul Strucks/*
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.