Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hi Ivo

Fijn dat het je gelukt is.
En het is geen probleem dat je het de lijst hebt gevraagd.
Van de oplossing kunnen heel veel mensen weer iets leren :-)

Groetjes, Kees

Op 6 juli 2018 om 12:36 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl>:

Uiteindelijk gelukt, excuus voor de overlast

=DATUMWAARDE(TEKST.SAMENVOEGEN("1 ";B4;" ";C4))

en B4 is een dropdownbox met maanden. C4 is jaar

groet

Ivo


Op 6-7-2018 om 11:45 schreef Ivo ten Hagen:

Beste mensen

In Clac wil ik een datum maken door in een veld een dropdownbox te maken
van maanden en in een ander veld het jaar. Dit wil ik omzetten naar een
datumwaarde om mee te rekenen.

Dropdown is me gelukt met maand in tekst, maar daarna loop ik vast. Heef
tiemand een suggestie?--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.