Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen

In Clac wil ik een datum maken door in een veld een dropdownbox te maken van maanden en in een ander veld het jaar. Dit wil ik omzetten naar een datumwaarde om mee te rekenen.

Dropdown is me gelukt met maand in tekst, maar daarna loop ik vast. Heef tiemand een suggestie?

--
Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.