Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op maandag 2 oktober 2017 12:01:59 CEST schreef Jan de Lint:
Winfried,

Ja maar toch heeft het al invloed als er nog geen sprake is van een
printer. Dat is mijn ervaring tenminste. Ik heb daar ook mee leren
leven, maar doe al jaren geen etiketten meer. Dat maakt het wel makkelijk!

]an

Op 2-10-2017 om 11:58 schreef Winfried Donkers:
Jan,

Meestal worden breedte en hoogte begrensd door de afmetingen van de netto
A4 zoals die door de betreffende printerdriver worden doorgegeven.

Wanneer ik in LibreOffice Writer Bestand->Nieuw->Etiketten selecteer
kan ik een eigen formaat [Gebruiker] kiezen en dan in Opmaak eigen
afmetingen maken.

Het door Freek bedoelde scherm betreft het maken/wijzigen van eigen
etiketten. In dat stadium is er geen sprake van printers/printer drivers.
Wat er bijv. niet werkt is dat je met de kleine pijltjes het pagina
formaat kan wijzigen in stapjes van 0,1mm, maar dat je niet rechtstreeks
de breedte/lengte kan invullen (want dan springt de lengte naar 55cm of
daar in de buurt).

Zodra er een bug report is, kunnen de mensen die het bovengenoemde scherm
hebben gemaakt/aangepast naar het probleem kijken en het oplossen.

Winfried

Zie https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=112816

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.