Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Freek de Kruijf,

Op vrijdag 29 september 2017, om 14:45 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Probleempje met 
maken van etiket".

Aangezien het hier om een etikettenvel gaat van het formaat A4 zou ik ook de
Paginabreedte en Paginahoogte willen kunnen instellen, zoals gesuggereerd
wordt door v^ achter de getallen. Kleine aanpassingen lukt wel, maar niet de
afmetingen van een A4; het blijft ongeveer 56x56cm
Na het maken van een Nieuw document is wel via Opmaak->Pagina de paginagrootte
instellen op A4, maar eigenlijk zou dat op de eerder genoemde pagina moeten
kunnen.
Helaas heb ik het zelfde als jij beschrijft, zowel op mijn Linux
(Ubuntu 16.04) en Windows computer.

Maar een oplossing zie ik ook niet zo snel.


Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.