Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


L.S.

Wanneer ik in LibreOffice Writer Bestand->Nieuw->Etiketten selecteer kan ik 
een eigen formaat [Gebruiker] kiezen en dan in Opmaak eigen afmetingen maken.

Aangezien het hier om een etikettenvel gaat van het formaat A4 zou ik ook de 
Paginabreedte en Paginahoogte willen kunnen instellen, zoals gesuggereerd 
wordt door v^ achter de getallen. Kleine aanpassingen lukt wel, maar niet de 
afmetingen van een A4; het blijft ongeveer 56x56cm
Na het maken van een Nieuw document is wel via Opmaak->Pagina de paginagrootte 
instellen op A4, maar eigenlijk zou dat op de eerder genoemde pagina moeten 
kunnen.

Ik gebruik LibreOffice 5.4.1.2.0+ onder openSUSE Tumbleweed.

Bugrapport?

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.