Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Heren,
Dit blijkt een doodlopende straat te worden.

Ik ga terug naar Gambas3 (Ubuntu), dat lijkt op MSVisualBasic.
Met Gambas3 ben ik begonnen in 2014. Dat maakt gebruik van allerlei
bestaande software, onder andere de complete Basic256 met MySQL. Ik was een
aardig eind op weg!
Maar omdat dat ik alles in LibreOffice wil hebben ben ik met Base begonnen.
Dat blijkt nu dus een onjuiste keuze.

Ik kan mijn bestaande Basic256 sources naar Gambas3 kopieren en dan werkt
de boekhouding netjes door, voorzien van mooie nieuwe GUI-schermen.

Allemaal dank voor het meedenken en -helpen.

Met groeten,
Dick

Op 16 mei 2017 om 12:07 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op dinsdag 16 mei 2017 09:19 schreef Dick Stomp:

Voor belangstellenden staat Draaitabel-test.ods hier
https://www.dropbox.com/s/fiubws7tkrxeio6/Draaitabel-test.ods?dl=0


Ik heb het even geprobeerd.
Als je b.v. in B2 dd of zz invult komt dat in E2 terecht. (Maar aa niet.)
Dat is vast niet de bedoeling.
Je hebt dus echt die vierde parameter nodig.


Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.