Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op dinsdag 16 mei 2017 08:07 schreef Dick Stomp:

Hierbij een nieuw plaatje.
Alex, de inzoek-teksten van de matrices zijn oplopend gesorteerd.
Anders loopt het binair zoeken fout! Dat weet ik ook al meer dan 40
jaar. Ik heb zelf nog binaire zoek-routines geschreven in COBOL en
BASIC. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer: alles zit in Java.

Ik zou je toch aanraden in dit soort gevallen 0 als vierde parameter te gebruiken, want anders 
krijg je ook een waarde als je zoekt naar iets wat niet in de tabel voorkomt in plaats van een 
foutmelding. Gebruik alleen binair zoeken als ook tussenliggende waarden iets moeten opleveren.

Nadelen van een schermafbeelding in plaats van het bestand insluiten:
1. het is al gauw groter
2. je kunt niet meer dan 1 formule zien en ook niet welke waarden gedefinieerd zijn, b.v. IBAN, al 
blijkt dit in dit geval uit een vorig bericht
3. als ik iets wil proberen moet ik alles overtypen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.