Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op zaterdag 13 mei 2017 20:16 schreef Dick Stomp:

=ALS(ISTEKST(VERT.ZOEKEN(A1;G$13:H$14;3);A1;""))
geeft fout 508
oftewel paren haakjes fout?? 3 links en rechts...

Als ik wist wat je hiermee wil bereiken zou ik kunnen zeggen wat er moet staan.
G$13:H$14 heeft maar twee kolommen; hierin kun je geen derde kolom kiezen wat je met de derde 
parameter probeert.
En heeft ook maar twee rijen. Op zich niet fout. De vierde parameter ontbreekt; dan moet G$13:G$14 
oplopend gesorteerd zijn anders vind je verkeerde resultaten.
Na het eerste rechter haakje moet er nog een komen. Aan het eind staat er een te veel.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.