Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Gevorderde
tekentechnieken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het gebruik van Draw. Zo wordt
beschreven hoe u tekeningen maakt die meerder pagina’s beslaan en hoe u
Modelpagina’s en sjablonen maakt en gebruikt. Ook wordt er ingegaan op het
gebruik van meerdere lagen in een tekening en het dimensioneren ervan.
Verder wordt uitgelegd hoe u op schaal kunt tekenen en hoe u kleurpalleten
gebruikt en wijzigt en ook hoe u notities aan een tekening kunt toevoegen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn inbreng.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
To unsubscribe e-mail to: documentatie+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/documentatie/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.