Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Vrienden,
Ik stop met Calc Draaitabel. Ik vind het een antiek iets van 25 jaar
geleden, toen SQL nog niet helemaal beschikbaar was. Base zal handig worden
als alle toeters en bellen handig in menu's zitten. Dat maken is mijn
liefhebberij niet.
Ik houd het op COBOL en BASIC programmeren, goed gedocumenteerd blijft dat
een jarenlange garantie voor de gebruiker (zoals ik).
Ik blijf Calc gebruiken voor verslaglegging en rapportage zoals de
Belastingaangifte; een gewoonte van meer dan 40 jaar... Ik kreeg dit jaar
weer €1100 terug, dank zij mijn nauwkeurige verslaglegging!
Dick


Op 16 mei 2017 om 12:12 schreef Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op dinsdag 16 mei 2017 11:27 schreef Dick Stomp:

Aha, hier worden de knoppen bedoeld om een Blad te kiezen...
Daar sleep ik alleen mee om de volgorde van de Bladen goed te zetten.
Dat verandert geen lay-out...


Nee, dat wordt niet bedoeld.
Voorbeeld met je bestand uit de andere draad:
Klik in tabblad Draaitabel_Blad1_2 op Gegevens. Je ziet dan een verticaal
blokje.
Sleep dat naar KOSTENin en laat daar de muisknop los.
Dan verandert de lay-out van de tabel. (Het wordt er in dit geval niet
overzichtelijker op.)


Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox 53 + LibreOffice 5.3 + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.