Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Heren ik ben een heel eind verder. Snap nu ook iets van macro. Ik heb twee tekens gevonden die erg 
lijken op wat ik zoek( het teken op de entertoets). Als ik ze via het popupscherm speciale tekens 
aanklik en invoeg gaat dat goed. Wil ik dit teken via de daar aangegeven decimaalcode invullen dan 
krijg ik een ander teken. RARA?

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: harry harmsen <harry.harmsen@gmail.com>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Thu, 26 Jan 2017 17:15:13 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: [nl-users] enter teken

Zeker, Rob, de oorspronkelijke vraag is ruimschoots beantwoord,
mede dankzij jou.
Dank daarvoor.

Je zou misschien kunnen zeggen dat ik een nieuwe vraag heb opgeworpen,
namelijk of iemand mij kan helpen te ontdekken waarom e.e.a. op mijn
desktop niet werkt.
Wellicht had ik daarvoor ene nieuwe draad moeten beginnen?
(mede daarom haal ik nu hieronder allerlei vorige mailtjes weg; en voor wie
mijn 'probleem' wil weten: zie mijn vorige mail[s]))


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 26 januari 2017 om 16:58 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Het enter-teken heeft in freesans een andere code.

en bovendien was de orginele vraag hier hoe het enter-teken in Writer te
krijgen...
Die vraag is wat mij betreft ruimschoots beantwoord.

/Rob
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.