Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Rob,
Jouw voorstel U2BA0 is
“ ” U+2BA0 Downwards Triangle-headed Arrow With Long Tip ..
<https://www.compart.com/en/unicode/U+2BA0>

Dat is wat anders dan de Enter-toets...

Groet,

Dick


Op 25 januari 2017 om 14:51 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Pierre François,
Ik vroeg me me al af wat U2020 betekende!
Zeer bedankt!
Ik zal dat in mijn Documentatie opnemen.
Met groet,
Dick

Op 25 januari 2017 om 14:05 schreef Pierre François <pf@romanliturgy.org>:

Hallo

Om een teken enkel met het toetsenbord in te voeren onder Linux (Ubuntu,
Mint, enz.), zowel binnen LibreOffice als in andere programma's, bestaat er
een methode. Bv. het teken "†" (Unicode 2020) wordt ingevoerd als volgt:

Te gelijk {"Control", "Shift" en "u"} indrukken, loslaten, en  "2" "0"
"2" "0" intoetsen, eventueel gevolgd door "Enter". In bepaalde gevallen is
"Enter" niet eens nodig.

Pierre


On 01/25/2017 12:41 PM, harry.harmsen@gmail.com wrote:

Dank, Dick, voor het verder uitzoeken.
Of het tegenwoordig handiger is?
Mwahhh... In Writer moet dat dus met Invoer-Speciale tekens.
Ik vind dat niet echt handig, want ik zoek me altijd een ongeluk naar het
teken dat ik wil hebben.
Bij de oude DOS-manier wist een paar tekens uit mijn hoofd die ik dus
snel
met ALT+numerieke toetsenbord kon intypen.
Letters met accenten is geen probleem, dat gaat via het toetsenbord met
'dode' toetsen.
Maar bijvoorbeeld dit teken: † (dat ik regelmatig nodig heb) kan ik nu
wel
snel vinden in Writer-Invoer-Speciale tekens omdat ik intussen de code
weet
(U2020), maar in bijvoorbeeld mail of andere programma's kan ik het
alleen
maar invoeren door het eerst in Writer te produceren en dan te knippen en
te plakken. En dat is toch enigszins omslachtig. Of kan dat toch
handiger?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 12:31 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Harry,

Op mijn desktops werkt het opvragen van speciale tekens  via Alt+ invoer
Numeriek Toetsen ook niet onder Ubuntu.
Het is ook een raar specialisme uit de tijd van MSDOS.
Gelukkig hebben wij tegenwoordig handiger toetsaanslagen om onze zin te
krijgen!

Groet,
Dick


Op 25 januari 2017 om 12:04 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Harry, Dat zal ik vanmiddag nog even op één van de twee desktops
uitproberen!
Dick


Op 25 januari 2017 om 11:42 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Dick, ALT (links) + numerieke toetsenbord: dat ken ik van Windows.

Het werkt bij mij echter niet in Linux Mint en Writer (en ook niet in

dit

Gmailbericht).Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 08:15 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl
:

Sorry, de letter a is 65+32 = 0097 en niet 0193
Dick

Op 25 januari 2017 om 08:12 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl

:

Harry,
Van de vier PC's die ik hebben er twee een numeriek toetsenbord. De
laptops kunnen een numeriek toetsenbord nadoen, maar dat vind ik

niet

prettig werken.
Is er wel een numeriek toetsenbord dan houd je de linkse Alt vast en

geeft

in het numerieke toetsenbord de vier cijfers van de toets. Soms is

drie

cijfers ook  goed.
De letter A is chr$(65) oftewel 0065
De Return of Enter is chr$(13) oftewel 0013
De letter a is chr$(65+128) oftewel 0193
Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset)
Dick


Op 24 januari 2017 om 22:38 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Volgens mij is er nog geen antwoord op het probleem van Ide hoe hij

via

intypen van de code (door Rob gegeven) bij het teken komt.
Ik zit met hetzelfde probleem. Ik kan die code intypen (de

hexadecimale

of

decimale) bij Speciale tekens, maar als ik daarna op ENTER druk

wordt

het

vorige teken dat ik had aangewezen, ingevoegd.
Graag dus nadere aanwijzingen, waarvoor dank.Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 24 januari 2017 om 20:23 schreef Ide Huitema <

i.huitema@online.nl

:

Dick en Rob:
Het teken wat Rob aan het einde van zijn antwoord laat zien zoek

ik.

Echter via code intypen krijg ik dit niet voor elkaar.

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Tue, 24 Jan 2017 17:51:47 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: [nl-users] enter teken

Ik heb eea gevonden in Symbola (invoegen; speciaal karakter): ⮠

Hexadecimal: U2BA0
Decimal: 11168

Ik hoop dat het dat is wat je zoekt.
/Rob


On 24-01-17 14:41, Ide Huitema wrote:

Hallo,

ik kan in Libre Office-writer niet het 'enter-teken' met één

toetsaanslag( of combi) vinden. Waar ga ik de mist in?

Ide Huitema--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/

Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot

be

deleted--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/

Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.