Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Harry, ben je op Linux? Zo ja, onder welke distributie: Ubuntu, Mint, Suse, Fedora, ... ? Op Windows werkt dit Ctrl-Shft-U-systeem niet, m.d.

Mvg, Pierre

On 01/25/2017 03:27 PM, harry.harmsen@gmail.com wrote:
Pierre, dank je wel.
Ik herinner me nu dat ik het zo al eens eerder ergens ben tegengekomen.
Alleen, bij mij werkt het niet: als ik doe wat jij schrijft krijg ik als
resultaat in Writer "2020" en in Gmail: *2020*.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 14:05 schreef Pierre François <pf@romanliturgy.org>:

Hallo

Om een teken enkel met het toetsenbord in te voeren onder Linux (Ubuntu,
Mint, enz.), zowel binnen LibreOffice als in andere programma's, bestaat er
een methode. Bv. het teken "†" (Unicode 2020) wordt ingevoerd als volgt:

Te gelijk {"Control", "Shift" en "u"} indrukken, loslaten, en  "2" "0" "2"
"0" intoetsen, eventueel gevolgd door "Enter". In bepaalde gevallen is
"Enter" niet eens nodig.

Pierre

On 01/25/2017 12:41 PM, harry.harmsen@gmail.com wrote:

Dank, Dick, voor het verder uitzoeken.
Of het tegenwoordig handiger is?
Mwahhh... In Writer moet dat dus met Invoer-Speciale tekens.
Ik vind dat niet echt handig, want ik zoek me altijd een ongeluk naar het
teken dat ik wil hebben.
Bij de oude DOS-manier wist een paar tekens uit mijn hoofd die ik dus snel
met ALT+numerieke toetsenbord kon intypen.
Letters met accenten is geen probleem, dat gaat via het toetsenbord met
'dode' toetsen.
Maar bijvoorbeeld dit teken: † (dat ik regelmatig nodig heb) kan ik nu wel
snel vinden in Writer-Invoer-Speciale tekens omdat ik intussen de code
weet
(U2020), maar in bijvoorbeeld mail of andere programma's kan ik het alleen
maar invoeren door het eerst in Writer te produceren en dan te knippen en
te plakken. En dat is toch enigszins omslachtig. Of kan dat toch handiger?


Groet,
Harry Harmsen
Assen--
Father Pierre FRANÇOIS (http://www.romanliturgy.org)
Bosmanslei 16
2018 Antwerpen (Belgium)
mobile: +32 474 719 131
phone: +32 3 237 63 96

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.