Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op de Linux Ubuntu Schermbladwisselaar pagina 2 heb ik dit lijstje op mijn
vier PC's:
° = AltGr + ShiftR + :
Ç = AltGr + ShiftR + <
ç = AltGr + <
€ = AltGr + 5
© = AltGr + c
ß = AltGr + s
¼ = AltGr + 6
½ = AltGr + 7
¾ = AltGr + 8
« = AltGr + [
» = AltGr + ]
¬ = AltGr + \
§ = AltGr + ShiftR + s
¿ = AltGr + ?
¡ = AltGr + !
Voor het geval dat mijn geheugen me in de steek laat!
Andere "antieke" karakters, zoals de Dagger, heb ik achterwege gelaten.
Dick

Op 26 januari 2017 om 07:27 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Het Batang font is van microsoft.

Het sybola font heb ik wel gevonden en is hier te downloaden:

http://www.fonts2u.com/symbola.font

/Rob


On 25-01-17 19:27, Ide Huitema wrote:

Rob,
  ik denk dat ik hiermee uit de voeten kan als ik de font Batang heb. Heb
even gegoogled maar in de voorbeelden kom ik het pijltje niet tegen.

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Aan: dick stomp <dick.stomp@zonnet.nl>
Cc: users libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Verzonden: Wed, 25 Jan 2017 18:04:02 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: Re: [nl-users] enter teken

Daarom heb ik alternatief een macro met een snelkoppeling gemaakt...
Handiger dan allo codes uit het hoofd te leren...

Overigens bestaat in windows de eerder genoemde Symbola font niet in
Windows moet je daarvoor de font Batang hebben.

/Rob


----Origineel Bericht----
Van : dick.stomp@zonnet.nl
Datum : 25/01/2017 16:12
Aan : users@nl.libreoffice.org
Onderwerp : Re: [nl-users] enter teken

Rob,
⮠ De code u2ba0 levert een onleesbaar ding op dus...
Dick

Op 25 januari 2017 om 16:10 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

† Ook in de email werkt
Ctrl+Shift+u 2020 Enter
Mooi hoor!

Op 25 januari 2017 om 15:41 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Dank, Rob, voor deze stapsgewijze handleiding.

Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 15:31 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Hieronder een uitleg hoe en macro op te nemen en deze macro te koppelen
aan een sneltoets... bv ALT+0


1) Zorg ervoor dat het opnemen van macro's is toegestaan door naar

*Extra

Opties >*

*LibreOffice > Geavanceerd* op de Menubalk te gaan en selecteer de
optie
Het opnemen

van macro's (beperkt) mogelijk maken. Standaard is deze optie
uitgeschakeld toen

LibreOffice op uw computer werd geïnstalleerd.

2) Ga naar *Extra > Macro's > Macro opnemen* op de Menubalk om het

opnemen

van een

macro te starten. Een klein dialoogvenster, dat aangeeft dat
LibreOffice
een macro aan het

opnemen is, verschijnt.

3) Ga naar *Invoegen > Speciale tekens…*

4) Kies Lettertype Batang en als Deelverzameling selecteer je Pijlen

5) Selecteer het “⮠” teken, en klik op Invoegen.

6) Klik op Opname stoppen in het kleine dialoogvenster om het opnemen
te
stoppen en het

dialoogvenster LibreOffice Basic Macro's opent.

7) Open de macrocontainer Mijn Macro's.

8) Zoek de bibliotheek Standard in Mijn Macro's. Merk op dat elke
container een map

Standard heeft.

9) Selecteer de bibliotheek Standard en klik op Nieuwe module om een
nieuwe module te

maken om de macro in op te nemen. Dit opent het dialoogvenster Nieuwe
module.

10) Typ een beschrijvende naam voor de nieuwe module, bijvoorbeeld
Opgenomen en klik op

OK om de module aan te maken. Het dialoogvenster LibreOffice Basic

Macro's

toont nu

de naam van de nieuwe module in de bibliotheek Standard.

11) Typ een naam in voor de zojuist opgenomen macro in het vak

Macronaam,

bijvoorbeeld

InvoegenEnterTeken.

12) Klik op Opslaan om de macro op te slaan en het dialoogvenster
LibreOffice Basic

Macro's te sluiten.


Testen van macro

1) Ga naar *Extra > Macro's > Macro uitvoeren* op de Menubalk om het
dialoogvenster

Macroselectie te openen (Afbeelding 4).

2) Selecteer, bijvoorbeeld, uw nieuwe macro InvoegenEnterTeken en klik

op

Uitvoeren.


Sneltoets koppelen aan macro

1) Ga naar *Extra > Aanpassen…*

2) Selecteer Tab Toetsenbord

In het dialoogvenster verschijn een lijst van alle Sneltoetsen.

Scroll naar beneden en selecteer bv sneltoets ALT+0

3) In het categorievenster moet binnen LibreOffice-macro’s de juiste
Module geselecteerd worden.

4) In het functievenster moet het zojuist opgenomen macro staan.

Selecteer

de macro en klik op de knop aanpassen.


Nu is de macro te starten met ALT+0

groet,

Rob


On 25-01-17 12:41, harry.harmsen@gmail.com wrote:

Dank, Dick, voor het verder uitzoeken.
Of het tegenwoordig handiger is?
Mwahhh... In Writer moet dat dus met Invoer-Speciale tekens.
Ik vind dat niet echt handig, want ik zoek me altijd een ongeluk naar

het

teken dat ik wil hebben.
Bij de oude DOS-manier wist een paar tekens uit mijn hoofd die ik dus

snel

met ALT+numerieke toetsenbord kon intypen.
Letters met accenten is geen probleem, dat gaat via het toetsenbord
met
'dode' toetsen.
Maar bijvoorbeeld dit teken: † (dat ik regelmatig nodig heb) kan ik
nu

wel

snel vinden in Writer-Invoer-Speciale tekens omdat ik intussen de code
weet
(U2020), maar in bijvoorbeeld mail of andere programma's kan ik het

alleen

maar invoeren door het eerst in Writer te produceren en dan te knippen

en

te plakken. En dat is toch enigszins omslachtig. Of kan dat toch

handiger?

Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 12:31 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl
:

Harry,

Op mijn desktops werkt het opvragen van speciale tekens  via Alt+

invoer

Numeriek Toetsen ook niet onder Ubuntu.
Het is ook een raar specialisme uit de tijd van MSDOS.
Gelukkig hebben wij tegenwoordig handiger toetsaanslagen om onze zin

te

krijgen!

Groet,
Dick


Op 25 januari 2017 om 12:04 schreef Dick Stomp <
dick.stomp@zonnet.nl

:

Harry, Dat zal ik vanmiddag nog even op één van de twee desktops

uitproberen!
Dick


Op 25 januari 2017 om 11:42 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Dick, ALT (links) + numerieke toetsenbord: dat ken ik van Windows.

Het werkt bij mij echter niet in Linux Mint en Writer (en ook niet

in

dit
Gmailbericht).


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 08:15 schreef Dick Stomp <

dick.stomp@zonnet.nl>:

Sorry, de letter a is 65+32 = 0097 en niet 0193

Dick

Op 25 januari 2017 om 08:12 schreef Dick Stomp <

dick.stomp@zonnet.nl

:
Harry,

Van de vier PC's die ik hebben er twee een numeriek toetsenbord.

De

laptops kunnen een numeriek toetsenbord nadoen, maar dat vind ik

niet

prettig werken.

Is er wel een numeriek toetsenbord dan houd je de linkse Alt vast

en

geeft

in het numerieke toetsenbord de vier cijfers van de toets. Soms
is

drie
cijfers ook  goed.

De letter A is chr$(65) oftewel 0065
De Return of Enter is chr$(13) oftewel 0013
De letter a is chr$(65+128) oftewel 0193
Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset)
Dick


Op 24 januari 2017 om 22:38 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Volgens mij is er nog geen antwoord op het probleem van Ide hoe

hij

via
intypen van de code (door Rob gegeven) bij het teken komt.

Ik zit met hetzelfde probleem. Ik kan die code intypen (de

hexadecimale

of

decimale) bij Speciale tekens, maar als ik daarna op ENTER druk
wordt

het

vorige teken dat ik had aangewezen, ingevoegd.

Graag dus nadere aanwijzingen, waarvoor dank.Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 24 januari 2017 om 20:23 schreef Ide Huitema <

i.huitema@online.nl

:

Dick en Rob:

Het teken wat Rob aan het einde van zijn antwoord laat zien
zoek

ik.

Echter via code intypen krijg ik dit niet voor elkaar.

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Tue, 24 Jan 2017 17:51:47 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: [nl-users] enter teken

Ik heb eea gevonden in Symbola (invoegen; speciaal karakter):
⮠

Hexadecimal: U2BA0
Decimal: 11168

Ik hoop dat het dat is wat je zoekt.
/Rob


On 24-01-17 14:41, Ide Huitema wrote:

Hallo,

ik kan in Libre Office-writer niet het 'enter-teken' met één

toetsaanslag( of combi) vinden. Waar ga ik de mist in?

Ide Huitema


--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted

--

Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/
Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot

be

deleted

--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted

--

Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/
Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/

All messages sent to this list will be publicly archived and
cannot

be

deleted


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi
ce.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation
.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.