Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Dank, Rob, voor deze stapsgewijze handleiding.


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 15:31 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Hieronder een uitleg hoe en macro op te nemen en deze macro te koppelen
aan een sneltoets... bv ALT+0


1) Zorg ervoor dat het opnemen van macro's is toegestaan door naar *Extra
Opties >*

*LibreOffice > Geavanceerd* op de Menubalk te gaan en selecteer de optie
Het opnemen

van macro's (beperkt) mogelijk maken. Standaard is deze optie
uitgeschakeld toen

LibreOffice op uw computer werd geïnstalleerd.

2) Ga naar *Extra > Macro's > Macro opnemen* op de Menubalk om het opnemen
van een

macro te starten. Een klein dialoogvenster, dat aangeeft dat LibreOffice
een macro aan het

opnemen is, verschijnt.

3) Ga naar *Invoegen > Speciale tekens…*

4) Kies Lettertype Batang en als Deelverzameling selecteer je Pijlen

5) Selecteer het “⮠” teken, en klik op Invoegen.

6) Klik op Opname stoppen in het kleine dialoogvenster om het opnemen te
stoppen en het

dialoogvenster LibreOffice Basic Macro's opent.

7) Open de macrocontainer Mijn Macro's.

8) Zoek de bibliotheek Standard in Mijn Macro's. Merk op dat elke
container een map

Standard heeft.

9) Selecteer de bibliotheek Standard en klik op Nieuwe module om een
nieuwe module te

maken om de macro in op te nemen. Dit opent het dialoogvenster Nieuwe
module.

10) Typ een beschrijvende naam voor de nieuwe module, bijvoorbeeld
Opgenomen en klik op

OK om de module aan te maken. Het dialoogvenster LibreOffice Basic Macro's
toont nu

de naam van de nieuwe module in de bibliotheek Standard.

11) Typ een naam in voor de zojuist opgenomen macro in het vak Macronaam,
bijvoorbeeld

InvoegenEnterTeken.

12) Klik op Opslaan om de macro op te slaan en het dialoogvenster
LibreOffice Basic

Macro's te sluiten.


Testen van macro

1) Ga naar *Extra > Macro's > Macro uitvoeren* op de Menubalk om het
dialoogvenster

Macroselectie te openen (Afbeelding 4).

2) Selecteer, bijvoorbeeld, uw nieuwe macro InvoegenEnterTeken en klik op
Uitvoeren.


Sneltoets koppelen aan macro

1) Ga naar *Extra > Aanpassen…*

2) Selecteer Tab Toetsenbord

In het dialoogvenster verschijn een lijst van alle Sneltoetsen.

Scroll naar beneden en selecteer bv sneltoets ALT+0

3) In het categorievenster moet binnen LibreOffice-macro’s de juiste
Module geselecteerd worden.

4) In het functievenster moet het zojuist opgenomen macro staan. Selecteer
de macro en klik op de knop aanpassen.


Nu is de macro te starten met ALT+0

groet,

Rob


On 25-01-17 12:41, harry.harmsen@gmail.com wrote:

Dank, Dick, voor het verder uitzoeken.
Of het tegenwoordig handiger is?
Mwahhh... In Writer moet dat dus met Invoer-Speciale tekens.
Ik vind dat niet echt handig, want ik zoek me altijd een ongeluk naar het
teken dat ik wil hebben.
Bij de oude DOS-manier wist een paar tekens uit mijn hoofd die ik dus snel
met ALT+numerieke toetsenbord kon intypen.
Letters met accenten is geen probleem, dat gaat via het toetsenbord met
'dode' toetsen.
Maar bijvoorbeeld dit teken: † (dat ik regelmatig nodig heb) kan ik nu wel
snel vinden in Writer-Invoer-Speciale tekens omdat ik intussen de code
weet
(U2020), maar in bijvoorbeeld mail of andere programma's kan ik het alleen
maar invoeren door het eerst in Writer te produceren en dan te knippen en
te plakken. En dat is toch enigszins omslachtig. Of kan dat toch handiger?


Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 12:31 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Harry,

Op mijn desktops werkt het opvragen van speciale tekens  via Alt+ invoer
Numeriek Toetsen ook niet onder Ubuntu.
Het is ook een raar specialisme uit de tijd van MSDOS.
Gelukkig hebben wij tegenwoordig handiger toetsaanslagen om onze zin te
krijgen!

Groet,
Dick


Op 25 januari 2017 om 12:04 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Harry, Dat zal ik vanmiddag nog even op één van de twee desktops
uitproberen!
Dick


Op 25 januari 2017 om 11:42 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Dick, ALT (links) + numerieke toetsenbord: dat ken ik van Windows.

Het werkt bij mij echter niet in Linux Mint en Writer (en ook niet in

dit

Gmailbericht).Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 25 januari 2017 om 08:15 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Sorry, de letter a is 65+32 = 0097 en niet 0193
Dick

Op 25 januari 2017 om 08:12 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl

:

Harry,
Van de vier PC's die ik hebben er twee een numeriek toetsenbord. De
laptops kunnen een numeriek toetsenbord nadoen, maar dat vind ik

niet

prettig werken.
Is er wel een numeriek toetsenbord dan houd je de linkse Alt vast en

geeft

in het numerieke toetsenbord de vier cijfers van de toets. Soms is

drie

cijfers ook  goed.
De letter A is chr$(65) oftewel 0065
De Return of Enter is chr$(13) oftewel 0013
De letter a is chr$(65+128) oftewel 0193
Zie verder https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset)
Dick


Op 24 januari 2017 om 22:38 schreef <harry.harmsen@gmail.com>:

Volgens mij is er nog geen antwoord op het probleem van Ide hoe hij

via

intypen van de code (door Rob gegeven) bij het teken komt.
Ik zit met hetzelfde probleem. Ik kan die code intypen (de

hexadecimale

of

decimale) bij Speciale tekens, maar als ik daarna op ENTER druk

wordt

het

vorige teken dat ik had aangewezen, ingevoegd.
Graag dus nadere aanwijzingen, waarvoor dank.Groet,
Harry Harmsen
Assen

Op 24 januari 2017 om 20:23 schreef Ide Huitema <

i.huitema@online.nl

:

Dick en Rob:
Het teken wat Rob aan het einde van zijn antwoord laat zien zoek

ik.

Echter via code intypen krijg ik dit niet voor elkaar.

Ide Huitema


----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Tue, 24 Jan 2017 17:51:47 +0100 (CET)
Onderwerp: Re: [nl-users] enter teken

Ik heb eea gevonden in Symbola (invoegen; speciaal karakter): ⮠

Hexadecimal: U2BA0
Decimal: 11168

Ik hoop dat het dat is wat je zoekt.
/Rob


On 24-01-17 14:41, Ide Huitema wrote:

Hallo,

ik kan in Libre Office-writer niet het 'enter-teken' met één

toetsaanslag( of combi) vinden. Waar ga ik de mist in?

Ide Huitema


--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to

users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and

cannot be

deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/

Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot

be

deleted


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffi

ce.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation

.org/Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.

libreoffice.org

Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/

Netiquette

List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/


--
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.