Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met objecten en
objectpunten' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u objecten kunt maken, bewerken,
verplaatsen, afmetingen aanpassen, in een stapel kunt schikken, vervormen
enzovoorts. Daarbij wordt beschreven hoe u daarbij hulplijnen en vanglijnen
kunt gebruiken. Ook wordt er ingegaan op de talloze vormen die gebruikt
kunnen worden om tekeningen te maken, zoals vierkanten en rechthoeken,
cirkels en ellipsen, bogen, driehoeken, veelhoeken, toelichtingen en
sterren. Vervolgens wordt geschreven hoe u deze vormen weer kunt
manipuleren, door ze schuin te trekken, te vervormen, te draaien of door
het verplaatsen van punten van de vorm.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.