Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik wil een oude Impress presentatie bijwerken in LO-5. Echter de effecten gaan in dit geval de mist in. Bij een smooth fade van de ene naar de andere slide wordt de 'van' slide eerst negatief, dan volgt een alles behalve smooth fade naar een negatieve 'naar' slide, die dan vervolgens weer positief wordt. Ook drop shadows onder titels, worden bij een fade in er bovenop gezet. Alles in een nieuwe presentatie opbouwen levert geen verbetering. Opslaan naar .ppt en afspelen met de PP-viewer gaat probleemloos evenals het afspelen in OO-3.
Waar gaat het fout? Cq hoe los ik het op?

joris

---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.