Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Mart en anderen. Dank voor jullie reacties. Ik weet hierdoor even genoeg voordat ik Windows 
10 op mijn PC geplaatst krijg. Momenteel wacht ik op ervaren hulp van het Seniorweb.nl voor de 
installatie van Windows 10.
Vooraf dien ik een backup te maken van wat ik nu heb met Windows 8.1.waartoe ik een Externe 
Harddisk gebruik van 2 TB.  Het zal nog wel enige dagen duren voordat er een afspraak komt met die 
helper van het Seniorweb,want die heeft het er druk mee.
Er zijn meer senioren te zoetermeer voorrang krijgen voor thuishulp. Ik weet niet hoeveel dat er 
zijn en niet bij iedereen zal die installatie vlot verlopen. Hierdoor weet ik niet wanneer ik aan 
de beurt ben. De coördinator voor thuishulp heb ik al gemaild.
Hij weet er dus wel van,dat ik het met Windows 10 niet zelf alleen kan doen.  Ik zie of hoor nog 
wel wanneer die thuishulp tijd heeft. Het is nu een kwestie van geduld hebben,maar ik heb nu jullie 
info over LO op W10,dus dat gebruik ik als het zover is.
Ik groet jullie vriendelijk en wens jullie veel plezier met Libre Office op Windows 10. Anton Doove.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.