Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


De term smooth fade had ik verkeerd onthouden , het is fade smoothly. Ik gebruik uit praktische overwegingen de Engelse versie van LO-5. Het effect zou gewoon recht toe recht aan moeten zijn, niks geen 3D is gewoon. Echter.... de tip van hardware versnelling is de gouden tip. Ik heb het uitgezet en het werkt nu zoals het moet.
Hartelijk dank

joris

On 28-10-2015 16:57, pieter kristensen wrote:
Ik zie dat je windows gebruikt?
Is "smooth fade" een "3d transitie? Zou het kunnen dat het in mijn Nederlandse LibreOffice "fijn oplossen" heet? Dan moet me eerst even van het hart - als het inderdaad zo is wat ik hierboven noemde - dat het heel bijzonder is dat je 3d transities KAN doen in Windows. Daar hebben we namelijk ACHT jaar op moeten wachten. Onder Openoffice.org werd het mogelijk voor Linux en later voor OSX maar Windows bleef uit. Het waren de ontwikkelaars van LO (LibreOffice) die kort geleden verandering in die situatie brachten!
Maar het heeft nog een paar kinderziekten.
Wat je eens moet doen is naar het menu /Extra/Opties/LibreOffice/weergave gaan (bij jou misschien /Tools/Options/LibreOffice/View) en daar rechts-bovenin het vinkje weghalen bij "gebruik hardware versnelling" (use hardware exeleration).
Volgens mij werkt het dan perfect.

Op 28-10-15 om 12:19 schreef Niek:
Ik wil een oude Impress presentatie bijwerken in LO-5. Echter de effecten gaan in dit geval de mist in. Bij een smooth fade van de ene naar de andere slide wordt de 'van' slide eerst negatief, dan volgt een alles behalve smooth fade naar een negatieve 'naar' slide, die dan vervolgens weer positief wordt. Ook drop shadows onder titels, worden bij een fade in er bovenop gezet. Alles in een nieuwe presentatie opbouwen levert geen verbetering. Opslaan naar .ppt en afspelen met de PP-viewer gaat probleemloos evenals het afspelen in OO-3.
Waar gaat het fout? Cq hoe los ik het op?

joris

---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus


---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.