Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

ik zit met het volgende probleem;

Van een collega van de Buurtbus krijg ik bestanden gestuurd en als ik die wil printen kan dat niet. Ik krijg hele rare tekens op een regel of soms de kopregel van het stuk, daarna gooit de printer
het papier er uit , pakt een volgend vel en blijft hangen.

Ik werk met Ubuntu 14.04 en Libre Office 5, ik heb al geprobeerd het stuk eerst op te slaan en dan te printen, lukt ook niet. Ook heb ik geprobeerd met Windows 7 dat ook op mijn computer staat te printen , gaat ook niet.
Het vervelende is dat ik geen enkel bestand meer kan printen.
Via Windows 7 een check van de printen gedaan en alles is goed ( HP photosmart C4180 )

Het vreemde is dat de storing zich voordoet alleen bij bestanden van die ene collega.
Volgens mij heeft zij Windows 8 en office 2010.

Deze week er iemand bij gehaald (computer in huis ) maar die kon het probleem niet oplossen.

Heeft iemand een gouden tip voor mij ?

Al vast dank voor jullie moeite,
Co Zweedijk

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.