Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo  Cor

Vinkje weggehaald en het lijkt er op dat het probleem verholpen is
Hartelijke dank en

Vriendelijke groet
Jan
Op 25-10-2015 om 18:15 schreef Cor Nouws:
Jan Ham wrote on 25-10-15 13:53:
Ik heb LO 4.4.5 weer verwijderd en LO 5.0.2 weer geïnstalleerd maar ik
blijf problemen houden. Wanneer ik een menu aanklik bv bewerken dan word
het gedeelte wat uitklapt eerst in zijn geheel zwart en dan verschijnen
de sub menu's en dat gebeurt met alle pulldown menu's.
Mijn windows 10 versie is volgens mij up-to-date.
zou ik misschien LO 5.1 moeten proberen?
5.1 is nog in alpha-stadium; zou ik niet doen ;)

Je probleem is bekend. Komt door combi met driver als ik het me goed
herinner.
Onder Extra > Opties > LibreOffice > Weergave moet je OpenCL uitzetten
(ook uit mijn hoofd...)
Probeer dat eens Jan,

Succes,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.