Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ja ik heb dropbox hoe kan ik hem naar je toe sturen?Op 28-10-2015 om 17:02 schreef pieter kristensen:
Heeft het allemaal een privé karakter? Heb je dropbox o.i.d.? Ik ben wel niewsgierig om het te testen.

Op 28-10-15 om 12:38 schreef Jan Ham:
Ik heb nog steeds een probleem met LO 5.
Ik heb een kalenderblad.odp gemaakt in LO 4.4 met daarin foto's en wat tekst.
In LO 4 kan ik dit gewoon printen en krijg ik een mooie afdruk.
In LO 5 krijg ik wartaal ook in de voorbeeld weergave webbrowser ik zie wel op een vreemde manier de tekst maar geen foto's. Wanneer ik het blad exporteer naar een pdf dan kan ik wel een print maken maar dat lijkt me niet de bedoeling.

Vr Gr
Jan Ham

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.