Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Goede raad opgevolgd:
eMail filter "Windows" > SPAM


Op 25 oktober 2015 08:07 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Grappig, hier werkt 5.0.2 als een zonnetje op W10. En zelfs de eerste
alpha van 5.1

Op 24-10-15 om 22:03 schreef Jan Ham:

Ik heb LibreOffice 5 op Windows 10 gehad maar die werkte niet goed en ik
ben terug gegaan naar LO 4.4  en toen werkte het weer goed.
Ik had problemen met mijn printer en ook met bepaalde schermen en
pulldown menu's.


Op 24-10-2015 om 21:00 schreef Anton Doove:

    Beste Mensen. Zijn er al positieve ervaringen met Libre Office op
Windows 10? Zo ja. Is er dan de nieuwste versie van Libre Office voor
nodig?  Ik vraag dit omdat er binnenkort bij mij de Windows 10 op mijn
Desktop-PC wordt geïnstalleerd.
    In dat geval verneem ik graag vooraf of die Libre Office goed werkt
op Windows 10.  Hopelijk zijn er in deze groep al positieve ervaringen
bekend,hetgeen ik graag verneem met installatie-instructies voor L.O.op
W10. Dat zou erg handig zijn.

    Ik dank jullie alvast voor de reacties en ik groet jullie
vriendelijk.  Anton Doove.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.