Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Helemaal mee eens, op Windows 10 werkt Libre Office 5 prima. Wel de laatste versie van Libre 5 op 
je pc zetten. Windows 10 is ook een topper

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Nico Koolsbergen" <nico@koolsbergen.net>
Verzonden: ‎24-‎10-‎2015 22:22
Aan: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Wat is de ervaring met Libre Office op Windows 10?

Ik heb al vanaf de start van Windows 10 uitstekende ervaringen met de 
nieuwste LO (op dit moment versie 5.0.2.2) op zowel desktop als laptop. 
Windows 10 beleef ik als een sprong voorwaarts: sneller en stabieler met 
alles.
Op 24-10-2015 om 21:00 schreef Anton Doove:
    Beste Mensen. Zijn er al positieve ervaringen met Libre Office op 
Windows 10? Zo ja. Is er dan de nieuwste versie van Libre Office voor 
nodig?  Ik vraag dit omdat er binnenkort bij mij de Windows 10 op mijn 
Desktop-PC wordt geïnstalleerd.
    In dat geval verneem ik graag vooraf of die Libre Office goed 
werkt op Windows 10.  Hopelijk zijn er in deze groep al positieve 
ervaringen bekend,hetgeen ik graag verneem met installatie-instructies 
voor L.O.op W10. Dat zou erg handig zijn.

    Ik dank jullie alvast voor de reacties en ik groet jullie 
vriendelijk.  Anton Doove.
-- Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.