Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Libre Office werkt uitstekend op Windows  10. Zowel op mijn desktop als op mijn PC.
Trouwens Windows 10 is veel beter dan Windows 8. Is gelijk aan Windows 7
Groeten, Mart vd Tol

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: "Anton Doove" <anton-doove@live.nl>
Verzonden: ‎24-‎10-‎2015 21:00
Aan: "users@nl.libreoffice.org" <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Wat is de ervaring met Libre Office op Windows 10?

   Beste Mensen. Zijn er al positieve ervaringen met Libre Office op Windows 10? Zo ja. Is er dan 
de nieuwste versie van Libre Office voor nodig?  Ik vraag dit omdat er binnenkort bij mij de 
Windows 10 op mijn Desktop-PC wordt geïnstalleerd.
   In dat geval verneem ik graag vooraf of die Libre Office goed werkt op Windows 10.  Hopelijk 
zijn er in deze groep al positieve ervaringen bekend,hetgeen ik graag verneem met 
installatie-instructies voor L.O.op W10. Dat zou erg handig zijn.

   Ik dank jullie alvast voor de reacties en ik groet jullie vriendelijk.  Anton Doove.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.