Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik zal het prettig vinden, dat *nl-users* wordt gesplitst in gebruikers
Windows en niet-Windows.
Als fervent Linux-Ubuntu gebruiker ben ik niet geïnteresseerd in de
voortdurende problemen van gebruikers van Windows, want dat is al jaren een
jammerklacht...
Dick Stomp

Op 24 oktober 2015 22:22 schreef Nico Koolsbergen <nico@koolsbergen.net>:

Ik heb al vanaf de start van Windows 10 uitstekende ervaringen met de
nieuwste LO (op dit moment versie 5.0.2.2) op zowel desktop als laptop.
Windows 10 beleef ik als een sprong voorwaarts: sneller en stabieler met
alles.
Op 24-10-2015 om 21:00 schreef Anton Doove:

    Beste Mensen. Zijn er al positieve ervaringen met Libre Office op
Windows 10? Zo ja. Is er dan de nieuwste versie van Libre Office voor
nodig?  Ik vraag dit omdat er binnenkort bij mij de Windows 10 op mijn
Desktop-PC wordt geïnstalleerd.
    In dat geval verneem ik graag vooraf of die Libre Office goed werkt
op Windows 10.  Hopelijk zijn er in deze groep al positieve ervaringen
bekend,hetgeen ik graag verneem met installatie-instructies voor L.O.op
W10. Dat zou erg handig zijn.

    Ik dank jullie alvast voor de reacties en ik groet jullie
vriendelijk.  Anton Doove.
-- Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.