Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 15-10-15 om 20:09 schreef pieter kristensen:

Ik ben altijd erg ongelukkig geweest met die "reguliere expressies"
De kreet zelf zegt naar mijn smaak helemaal niets over de inhoud ervan.

Het geeft mij zeker niet het idee dat het iets te maken heeft met zoeken
naar returns enzo.

Zeg dat maar niet hardop. Het is dezelfde code die men vroeger de telex machine stuurde wanneer de printkop op een nieuwe regel moest beginnen te printen.

\n Newline of line feed (nieuwe regel)
\r Carriage return (wagen terugloop)
\t Tabstop
\a Bell (belletje laten rinkelen)
\f Form feed (volgend vel papier)

In programmeertalen worden deze regex nog volop gebruikt.

Het is al bijna zo oud als de weg naar Rome... :-)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.