Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Harde Return is gewoon de Enter-toets (chr$(13)).
De zachte Return is Spatie of Koppelteken (-) dat automatisch door
tekstverwerkers wordt ingevoegd als de regel "vol" is. Met dien verstande
dat de Spatie "zacht" is en het Koppelteken uit het Woordenboek kan worden
gehaald...
Een harde Spatie is een spatie die twee woorden aan elkaar bindt en aan het
einde van een regel ze *samen* op de volgende regel zet.

Op 15 oktober 2015 19:40 schreef Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>:

Hartelijk dank Antoon, dat was wat ik zocht m.b.t. tabs, inderdaad al
jaren want ik gebruikte OOo voordat LO was ontstaan en LO vanaf het moment
dat ik er van hoorde.

Ik ben nog even wat verder gaan kijken in de Wiki of ik ook iets kon
vinden over de return en de "zachte" return.  Die laatste moet \n zijn maar
de harde return kan ik niet vinden.  Weet jij of iemand anders die?

JanOp 15-10-15 om 18:41 schreef Antoon Linderman:

Op 15-10-15 om 16:27 schreef Jan Kolloffel:

In Writer loop ik (al jaren) regelmatig tegen hetzelfde probleem aan. In
bepaalde situaties wil ik b.v. tabs verwijderen of evt. vervangen door
een spatie.


Daar gebruikt men reguliere expressies voor.

Onder 'Andere opties' moet je 'Reguliere uitdrukkingen' aanvinken, en
niet op Attributen klikken.

Zoek hierna op \t (=tabstop) en ze worden netjes gevonden - al jaren. :-)
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.