Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hartelijk dank Antoon, dat was wat ik zocht m.b.t. tabs, inderdaad al jaren want ik gebruikte OOo voordat LO was ontstaan en LO vanaf het moment dat ik er van hoorde.

Ik ben nog even wat verder gaan kijken in de Wiki of ik ook iets kon vinden over de return en de "zachte" return. Die laatste moet \n zijn maar de harde return kan ik niet vinden. Weet jij of iemand anders die?

JanOp 15-10-15 om 18:41 schreef Antoon Linderman:
Op 15-10-15 om 16:27 schreef Jan Kolloffel:

In Writer loop ik (al jaren) regelmatig tegen hetzelfde probleem aan. In
bepaalde situaties wil ik b.v. tabs verwijderen of evt. vervangen door
een spatie.

Daar gebruikt men reguliere expressies voor.

Onder 'Andere opties' moet je 'Reguliere uitdrukkingen' aanvinken, en niet op Attributen klikken.

Zoek hierna op \t (=tabstop) en ze worden netjes gevonden - al jaren. :-)
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.