Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


In Writer loop ik (al jaren) regelmatig tegen hetzelfde probleem aan. In bepaalde situaties wil ik b.v. tabs verwijderen of evt. vervangen door een spatie. Ook gebeurt het wel dat ik “harde returns (Return)” wil vervangen door een “handmatig regeleinde (Shift return)”. Ik weet dat dit in MS Word simpel is in te stellen en, als je de code weet, dat ingetypt kan worden; bij MS Word ^ plus letter of wel ^t = tabstop. Bij LO heb ik dat nog nooit kunnen ontdekken en doe e.e.a bij kleine aantallen handmatig en bij grotere sleep ik er Word, dat ik nog heb, maar weer bij.

Gisteren wilde ik ook weer een aantal tabstops tussen letters verwijderen. Ik zag ze staan en via “Zoeken en vervangen” stelde ik bij “Andere opties” > Attributen” in dat de “Tabstops” gezocht moesten worden en wilde laten vervangen door “leeg”; in feite wilde ik een woord waarbij de letters door tabstops waren gescheiden tot één woord samenvoegen. Alleen toen ik zei “Alles vervangen” kreeg ik de melding dat er geen tabstops aanwezig waren...., terwijl ik er 16 zag staan. Dat fenomeen ken ik al heel lang bij LO en dacht het nu maar eens aan te kaarten.

Jan

P.S. ik heb mijn e-mail adres gewijzigd van “jan.koll40@ outlook.com” in “jan.lo@ sterntje.nl” omdat Microsoft steeds lastiger wordt met schijnveiligheidsmaatregelen.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.