Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Ik loop tegen het volgende aan bij gebruik van de toekomstige nieuwe versie op en ben benieuwd of dat ook bij andere voor komt. Wanneer ik een groot bestand open heb in de bovengenoemde versie en ik wil het contex menu of het menu scherm wat uitklapt gebruiken, krijg ik wel een uitklap scherm tevoorschijn, maar geen teksten om te bewerken. Heel af en toe komen de teksten bij even wachten wel naar voren, maar vaker niet.

Graag hoor ik of dit bij andere ook voor komt?
Ik gebruik windows 7 pro 64 bit.

groeten Frank


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.