Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


L.S.,
Ik ben een enthousiast gebruiker van (vroeger) Excel en (nu) LibreOffice Calc; ik gebruik het voor van alles, o.a. voor tabelleren en allerlei berekeningen in de administratie van mijzelf en anderen. Ik loop echter geregeld aan tegen een klein probleempje, dat ik overigens ook al met Excel had. Beide programma's hebben de eigenschap om in lege velden een 0 te introduceren maar ik wil liever een lege cel zien. Een voorbeeld is het gebruik van de ALS-functie: als je een formule maakt waarin je als resultaat een lege cel wilt krijgen, zet Calc er toch een 0 neer, aangevuld met een aantal decimalen, afhankelijk van de ingestelde opmaak.

"=ALS(A1=0;B1=5;<leeg>) werkt niet want geeft "Fout 510"; ook als je bij de parameter verwijst naar een leeg veld elders krijg je toch weer een 0 als resultaat.
Kan iemand me laten weten hoe ik een blank veld als resultaat kan krijgen?
Bij voorbaat dank voor de moeite en vriendelijke groet,
Michel Beekman

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.